ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

Планове

Прикачени документи

ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2024
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2023
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ - 2023/2024
ПЛАН ЗА БДП - 2023/2024
УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС - 2023/2024
УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС - 2023/2024
УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС - 2023/2024
УЧЕБЕН ПЛАН 4 КЛАС - 2023/2024
УЧЕБЕН ПЛАН 3 КЛАС - 2023/2024
УЧЕБЕН ПЛАН 2 КЛАС - 2023/2024
УЧЕБЕН ПЛАН 1 КЛАС - 2023/2024
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МАСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МАСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ - 2022/2023
ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ С НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ, КОИТО СА В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ПОРАДИ ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ И БЕЗПРИЧИННИ ОТСЪСТВИЯ - 2022/2023
ГОДИШЕН ПЛАН - ГРАФИК НА ЕКИП ЗА КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ - 2022/2023
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОННЕН СЪВЕТ - 2022/2023
ПЛАН ЗА БДП - 2022/2023
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - 2022/2023
УЧЕБЕН ПЛАН VIIА, VIIБ КЛАС - 2022/2023
УЧЕБЕН ПЛАН VIА, VIБ, VIВ КЛАС - 2022/2023
УЧЕБЕН ПЛАН VА, VБ КЛАС - 2022/2023
УЧЕБЕН ПЛАН IVА, IVБ КЛАС - 2022/2023
УЧЕБЕН ПЛАН IIIА, IIIБ КЛАС - 2022/2023
УЧЕБЕН ПЛАН IIА, IIБ КЛАС - 2022/2023
УЧЕБЕН ПЛАН IА, IБ КЛАС - 2022/2023