ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна
ОРЕСCOVID-19

Обучение от разстояние в електронна среда

График за провеждане на учебните часове от:

25.10.2021-29.10.2021 г.

за учениците, които провеждат обучение

от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ .

1-4 клас -20 минути

5-7 клас – 30 минути 

час начало край/1-4/ край/5-7/ 

1. 08:30 08: 50 09:00

2. 09:10 09: 30 09:40

3. 09:50 10: 10 10:20

4. 10:40 11: 00 11:10

5. 11:20 11: 40 11:50

6. 12:00 12: 20 12:30

7. 12:40 - 13:10

 

Директор:

/А.Андонов/