ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

Обществен съвет

1. Любов Ивановна Киорогло -председател
Електронна поща: l_kioroglo@yahoo.com, Телефон: 0884206645

2. Женя Николова Димитрова

 Електронна поща: jenia28@abv.bг, Телефон: 0899612716

3. Параскева Димова Иванова

Електронна поща: pasha.1997@abv.bg, Телефон: 0887847744

4. Нели Гавраилова Гудева

Електронна поща: neli.gudeva@abv.bg, Телефон: 0896000878

5 Теменуга Детелинова Стоянова

Електронна поща: ch39@abv.bg, Телефон: 0898637057

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Председател: Йордан Стоянов Стоянов /родител/

Членове: 

1. Емилия Димитрова Панчева /родител/

2. Тодор Георгиев Тодоров /родител/

3. Никола Иванов Белчев /родител/

4. Петя Амирова Борисова /общественик/

5. Павлина Атанасова Янакиева /общественик/

6. Мария Николаев Илиева /общественик/

7. Ганчо Димитров Николов /общественик/

8. Александра Игорева Млечкова /общественик/

 

Прикачени документи

ЗАПОВЕД
ПРОТОКОЛ