ОУ "Йордан Йовков"

Основно училище в град Каварна

Основно училище "Йордан Йовков" осигурява качествено образование, уют, сигурност, топли грижи, развиване на заложбите и талантите на своите възпитаници.

Четиридесет и един членният колектив вече 29 години успешно изгражда облика му на престижно учебно заведение, гарантиращо съвременни знания и умения.

За близостта между учители и ученици допринасят уникалният училищен интериор и приятната обстановка в класните стаи.

Благодарение на община Каварна са отпуснати 80 000.00 лв за ремонт на подовите настилки на всички класни стаи и кабинети. По общински проект бе ремонтиран и физкултурният салон. Училището разполага и с малък физкултурен салон за началния курс.
Мултимедийната зала и двата компютърни кабинета се използват активно от преподаватели и ученици с цел въвеждане на съвременни технологии в обучението.

Годините доказаха, че тези, които успяват при нас, успяват навсякъде!