ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

Нормативни документи

Прикачени документи

Заповед за училищен план-прием 2023-2024
Политика поверителност -персонал
Политика за защита на личните данни в ОУ Йордан Йовков
Искане за преносимост на лични данни
Искане за ограничаване на обработването на лични данни
Искане за коригиране на лични данни
Заявление за достъп до лични данни
Жалба до комисията за защита на личните данни
Декларация лични данни на кандидати за работа
Декларация лични данни за служители
Декларация лични данни за родители
Декларация за служебна тайна
Декларация за запознаване с Инструкцията за мерки и средства за обработване и защита на личните данни, обработвани в ОУ Йордан Йовков
Политика поверителност -персонал
Политика за защита на личните данни в ОУ Йордан Йовков
Искане за преносимост на лични данни
Искане за ограничаване на обработването на лични данни
Искане за коригиране на лични данни
Заявление за достъп до лични данни
Жалба до комисията за защита на личните данни
Декларация лични данни на кандидати за работа
Декларация лични данни за служители
Декларация лични данни за родители
Декларация за служебна тайна
Декларация за запознаване с Инструкцията за мерки и средства за обработване и защита на личните данни, обработвани в ОУ Йордан Йовков
Политика поверителност -персонал
Политика за защита на личните данни в ОУ Йордан Йовков
Искане за преносимост на лични данни
Искане за ограничаване на обработването на лични данни
Искане за коригиране на лични данни
Заявление за достъп до лични данни
Жалба до комисията за защита на личните данни
Декларация лични данни на кандидати за работа
Декларация лични данни за служители
Декларация лични данни за родители
Декларация за служебна тайна
Декларация за запознаване с Инструкцията за мерки и средства за обработване и защита на личните данни, обработвани в ОУ Йордан Йовков