ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

Колектив

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО

 • Директор : Нина Георгиева Ставрева
  тел: 0570-98 918; 0893574578
 • Зам. директор : Андон Атанасов Андонов
  тел: 0888228190

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ УН:

 • Йордан Стоянов Стоянов

ЧЛЕНОВЕ:

 • Емилия Димитрова Панчева
 • Мария Николаева Илиева
 • Никола Иванов Белчев
 • Павлина Атанасова Янакиева
 • Петя Амирова Борисова
 • Ганчо Димитров Николов
 • Тодор Георгиев Тодоров
 • Александра Игорева Млечкова 

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ:

 • Нели Радева Йорданова
 • Светлана Ганчева Димитрова
 • Димитрина Стефанова Димова
 • Татяна Кирилова Чобановa
 • Снежана Кондова Йорданова
 • Красимира Димитрова Василева
 • Севдалин Николаев Стойчев
 • Мая Павлова Недялкова
 • Даниела Николова Михайлова
 • Славея Вълева Панчева
 • Галя Иванова Димитрова
 • Ася Чобанова
 • Красимира Петева
 • Надя Георгиева Харизанова
 • Ваня Василева Пенкова
 • Сияна Иванова Георгиева
 • Мариела Красимирова Петрова
 • Валерия Илиева Кьосева
 • Красимира Иванова Божкова
 • Галина Лазарова Димитрова
 • Стефка Георгиева Калинкова
 • Дилянка Лазарова Георгиева
 • Желязка Костова Петрова
 • Иванка Петрова Пенчева
 • Величка Костова Пенева
 • Детелина Стефанова 
 • Радостина Петрова Иванова
 • Михаела Нинова Маринова
 • Мая Димитрова Колева

ЛОГОПЕД:

 • Павлина Янакиева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК:

 • Мариета Ангелова

МЕДИАТОР:

 • Маринела Ставрева 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 • Стойка Иванова - счетоводител
 • Лилия Лазарова - ЗАС
 • Йовка Атанасова Чакърова - хигиенист
 • Величка Георгиева Тонева - хигиенист
 • Анка Костова - хигиенист
 • Красимир Димов - огняр