ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

История на училището

Основно училище "Йордан Йовков" е наследник на традициите на създадената през 1902/1903 година Каварненска прогимназия "Св.св. Кирил и Методий". След връщането на Южна Добруджа в пределите на родината прогимназията за кратко е преименувана на "Цар Борис III".

От 1956 година носи името "Йордан Йовков". През същата година е построено новото 24-класно училище - сградата, в която и до днес се помещава ОУ"Йордан Йовков". През годините следват периоди на сливане и относителна самостоятелност на двете училища - "Йордан Йовков" и "Стефан Караджа".
През есента на 1980 година става фактическото обособяване на ОУ"Йордан Йовков" с пръв директор Христина Колева.