ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

Прием 2024-2025 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – КАВАРНА

ЗАПИСВА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Целодневна организация на учебния ден.
 • Избираеми учебни часове /ИУЧ/ по предмети от различни културно-образователни области – български език и литература, математика, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство.
 • ФУЧ по БЕЛ , Математика и Екология
 • Работа по проекти виж - ТУК
 • Активно включване в екологични дейности

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

 • обзаведени класни стаи с възможност за използване на електронни учебници
 • компютърни кабинети
 • много добре оборудвани кабинети по природни науки и екология
 • стаи за отдих и занимания по интереси за ученици от начален и прогимназиален курс
 • лекционна зала
 • физкултурни салони
 • лекарски кабинет 

Обучението в първи клас се осъществява от учители с висока професионална квалификация, доказан педагогически опит и значим принос в обучението и възпитанието на учениците.

ЕКИПИ:

 • ТАТЯНА КИРИЛОВА / ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
 • ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА / АСЯ ЧОБАНОВА


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ:

 • Заявление до директора /по образец/
 • Свидетелство за завършена подготвителна група или подготвителен клас – оригинал
 • Декларация данни

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 • Подаване на заявления – от 01.03.2024 г. до 14.09.2024 год.
 • Изготвяне на списъци на записаните ученици по паралелки - 12.09.2024 год. 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Директор - 0888228190
 • Зам.директор - 0570/830 79
 • Канцелария - 0570/823 83

ВАЖНО!

При прием на учениците в първи клас е необходимо да представят лична здравно-профилактична карта от личния лекар.